1

         กลุ่มบริษัทสยามยนต์ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2524 ที่ ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โดย "คุณจำนงค์
และคุณวิภา เผ่าตระกูล" ดำเนินกิจการจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตร เช่น เครื่องยนต์ดีเซล รถไถเดินตาม เครื่องพ่นยา เครื่องสูบน้ำ ฯลฯ ภายใต้ชื่อ "ร้านสยามยนต์ลำนารายณ์"ด้วยแนวคิดให้บริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และร่วมส่งเสริมความเป็นอยู่ของ เกษตรกรไทยให้ดีขึ้น โดยเป็นศูนย์อะไหล่แท้และบริการคูโบต้าแห่งแรกและแห่งเดียวประจำจังหวัดลพบุรี

         จากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ และให้บริการลูกค้าด้วยความจริงใจ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทสยามยนต์เติบโตอย่างต่อเนื่อง และได้รับแต่งตั้งจากบริษัทสยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายคูโบต้าประจำจังหวัดลพบุรี และสระบุรี ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานและบริการด้วยความซื่อสัตย์และไว้วางใจได้ ทำให้กลุ่มบริษัทสยามยนต์เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากเกษตรกรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง เช่น ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา นครสวรรค์ นครราชสีมา นครนายก อีกด้วย โดยปัจจุบันมีทั้งหมด 5 สาขา