1

         กลุ่มบริษัทสยามยนต์ ผู้แทนจำหน่าย ประจำจังหวัดลพบุรี-สระบุรี ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับงานบริการหลังการขาย ด้วยทีมงานศูนย์บริการ และทีมช่างผู้ชำนาญการ พร้อมด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย และได้มาตรฐาน อีกทั้งมีการรับรองมาตรฐานคุณภาพงานบริการ ISO9001:2008 และรางวัลศูนย์บริการดีเด่นระดับ 5 ดาว จากบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัด จึงขอให้ลูกค้าทุกท่านผู้ใช้บริการมั่นใจได้ว่า ท่านและรถของท่าน จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดียิ่งด้วยบริการที่ประทับใจทั้งที่บ้าน และศูนย์บริการ