1RT Plus

  ประสิทธิภาพ

  ประหยัดน้ำมัน ระบบเผาไหม้แบบ TVCS ห้องเผาไหม้ช่วย รักษาสมดุลของระบบเครื่องยนต์ ลดปริมาณควันดำและเสียงรบกวนจากเครื่องยนต์ เหมาะกับการใช้งานที่รอบต่ำ

  ไส้กรองอากาศ

  เปลี่ยนวัสดุจากเส้นใยที่ทำจากลวดเหล็กมาเป็นลวดสแตนเลส ไม่เป็นสนิม ไม่ผุกร่อน

RT Di Plus

  ประสิทธิภาพ

  ระบบเผาไหม้ แบบไดเร็คอินเจ็คชั่น(DI) น้ำมันเชื้อเพลิงจะถูกอัดฉีดเข้าห้องเผาไหม้โดยตรง ทำให้ความร้อนและความดันเปลี่ยนเป็นแรงผลักที่หัวลูกสูบโดยตรง ช่วยเพิ่มแรงม้า และความร้อนจากการทำงานของเครื่องยนต์ จึงสามารถทำงานหนักได้ต่อเนื่อง

  ลูกสูบ

  ห้องเผาไหม้ใหม่ แบบหลุมลึก (Deep Troidal Bowl Type) ออกแบบให้อากาศ หมุนวนภายในหลุมได้ราบเรียบและรวดเร็ว ส่งผลให้น้ำมันกับอากาศผสมผสานกัน นสัดส่วนที่เหมาะสม การเผาไหม้สมบูรณ์ สามารถสร้างแรงบิดรอบต่ำเพิ่มขึ้น 3-5% ลุยหล่ม สู้งานหนักได้เต็มประสิทธิภาพ

  ไส้กรองอากาศ

  เปลี่ยนวัสดุจากเส้นใยที่ทำจากลวดเหล็กมาเป็นลวดสแตนเลส ไม่เป็นสนิม ไม่ผุกร่อน

  ประหยัดน้ำมัน*

  หัวฉีดแบบ Multi-Injection Port เพิ่มรูหัวฉีดจาก 4 รู เป็น 5 รู และลดขนาดรู หัวฉีดลง ทำงานประสานกับปั๊มแรงดันน้ำมันประสิทธิภาพสูง สร้างแรงดันน้ำมันได้ สูงถึง 220 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ทำให้น้ำมันกระจายทั่วถึงทุกพื้นที่ จุดระเบิดการเผาไหม้หมดจด และยังช่วยลดมลภาวะพร้อม Built-In Edge Filter ภายในตัวหัวฉีด ป้องกันสิ่งสกปรกอุดตันหัวฉีด

  หมายเหตุ

  * เฉพาะรุ่น RT100Di Plus และ RT110Di Plus

RT Di Plus ES-HM

  ประสิทธิภาพ

  ระบบเผาไหม้ แบบไดเร็คอินเจ็คชั่น(DI) น้ำมันเชื้อเพลิงจะถูกอัดฉีดเข้าห้องเผาไหม้โดยตรง ทำให้ความร้อนและความดัน เปลี่ยนเป็นแรงผลักที่หัวลูกสูบโดยตรง ช่วยเพิ่มแรงม้า และความร้อนจากการทำงานของเครื่องยนต์ จึงสามารถทำงานหนักได้ต่อเนื่อง

  ลูกสูบ

  ห้องเผาไหม้ใหม่ แบบหลุมลึก (Deep Troidal Bowl Type) ออกแบบให้อากาศ หมุนวนภายในหลุมได้ราบเรียบและรวดเร็ว ส่งผลให้น้ำมันกับอากาศผสมผสานกัน นสัดส่วนที่เหมาะสม การเผาไหม้สมบูรณ์ สามารถสร้างแรงบิดรอบต่ำเพิ่มขึ้น 3-5% ลุยหล่ม สู้งานหนักได้เต็มประสิทธิภาพ

  ประหยัดน้ำมัน

  หัวฉีดแบบ Multi-Injection Port เพิ่มรูหัวฉีดจาก 4 รู เป็น 5 รู และลดขนาดรู หัวฉีดลง ทำงานประสานกับปั๊มแรงดันน้ำมันประสิทธิภาพสูง สร้างแรงดันน้ำมันได้ สูงถึง 220 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ทำให้น้ำมันกระจายทั่วถึงทุกพื้นที่ จุดระเบิดการเผาไหม้หมดจด และยังช่วยลดมลภาวะพร้อม Built-In Edge Filter ภายในตัวหัวฉีด ป้องกันสิ่งสกปรกอุดตันหัวฉีด

  ไส้กรองอากาศ

  เปลี่ยนวัสดุจากเส้นใยที่ทำจากลวดเหล็กมาเป็นลวดสแตนเลส ไม่เป็นสนิม ไม่ผุกร่อน

RT Di Hi-Speed Plus

  ประสิทธิภาพ

  ระบบเผาไหม้ แบบไดเร็คอินเจ็คชั่น(DI) น้ำมันเชื้อเพลิงจะถูกอัดฉีดเข้าห้องเผาไหม้โดยตรง ทำให้ความร้อนและความดันที่เกิดจากการระเบิดเปลี่ยนเป็นแรงผลักที่หัวลูกสูบโดยตรง ช่วยเพิ่มแรงม้า และลดความร้อนจากการทำงานของเครื่องยนต์ จึงสามารถทำงานหนักได้ต่อเนื่อง

  ลูกสูบ

  ห้องเผาไหม้ใหม่ แบบหลุมลึก (Deep Troidal Bowl Type) ออกแบบให้อากาศ หมุนวนภายในหลุมได้ราบเรียบและรวดเร็ว ส่งผลให้น้ำมันกับอากาศผสมผสานกัน นสัดส่วนที่เหมาะสม การเผาไหม้สมบูรณ์ สามารถสร้างแรงบิดรอบต่ำเพิ่มขึ้น 3-5% ลุยหล่ม สู้งานหนักได้เต็มประสิทธิภาพ

  ไส้กรองอากาศ

  เปลี่ยนวัสดุจากเส้นใยที่ทำจากลวดเหล็กมาเป็นลวดสแตนเลส ไม่เป็นสนิม ไม่ผุกร่อน

RT Plus Thunder

  ประสิทธิภาพ

  ระบบความคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

  ลิขสิทธิ์เฉพาะของคูโบต้า ที่ใช้น้ำมันเชื้อพลิงทุกหยดอย่างมีประสิทธิภาพ การเผาไหม้สมบูรณ์แบบจึงสามารถตอบสนองการใช้คันเร่งได้รวดเร็วขึ้นถึง 16% ทำให้รอบเครื่องยนต์ไม่ตก เมื่อใช้ไถนาในพื้นที่หล่ม และไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์บ่อยเมื่อใช้งานร่วมกับรถอีแต๋น และยังมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชิ้อเพลิงต่ำ

  ระบบเผาไหม้แบบ ไดเร็คอินเจ็คชั่น

  ด้วยประสิทธิภาพระบบไดเร็คอินเจ็คชั่นที่น้ำมันเชื้อเพลิงจะถูกอัดฉีดเข้าห้องเผาไหม้โดยตรง ทำให้ความร้อนและความดันที่เกิดจากการระเบิดเปลี่ยนเป็นแรงผลักที่หัวลูกสูบโดยตรง ช่วยเพิ่มแรงม้า ประหยัดน้ำมันลดความร้อนจากการทำงานของเครื่องยนต์ จึงสามารถทำงานหนักได้อย่างต่อเนื่อง

  ประหยัดน้ำมันด้วยหัวฉีดแบบ Multi-injection nozzle

  เพิ่มรูหัวฉีดจาก 4 รู เป็น 5 รู และลดขนาดรูหัวฉีดลง ทำงานประสานกับปั๊มแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงประสิทธิภาพสูง สร้างแรงดันน้ำมันได้สูงถึง 200 กก./ตร.ซม. ทำให้น้ำมันกระจายทั่วถึงทุกพื้นที่จุดระเบิด การเผาไหม้หมดจด และยังช่วยลดมลภาวะพร้อม built-in edge filter ภายในตัวหัวฉีด ป้องกันสิ่งสกปรกอุดตัวหัวฉีด