1ผ่านบุกเบิก

ผานพรวน

เครื่องหว่านปุ๋ย

เครื่องปลูกอ้อย

เครื่องอัดฟาง

ใบมีดดันดิน

โรตารี่

บุ้งกี๋

เครื่องพ่นยา

จอบหมุน RX85B

จอบหมุน RX135B

จอบหมุน RX163D / RX163D-S

จอบหมุน RX182F / RX182F-S

จอบหมุน RX192F/RX192F-S

จอบหมุน RX220H

ขลุบหมุน ตราช้าง RH240

จอบหมุนสำหรับดินแห้ง RZ160-RZ180

โครงกันอ้อย และจอบหมุน RX80A

โครงกันอ้อย และจอบหมุน RX85B